Informujemy, że trwa nabór wniosków
na szkolenie pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Wnioski prosimy składać w sekretariacie.