W dniu badania diagnostycznego dziecko/uczeń
powinien być zdrowy i wypoczęty.