W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prosimy o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa COVID-19 i o jej przestrzeganie.

Procedura dostępna jest w zakładce "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna -> Dodatkowe informacje -> Procedury: COVID-19" oraz na tablicach informacyjnych w Poradni. Po złożeniu wniosku o terminie wizyty rodzic / opiekun prawny zostanie poinformowany telefonicznie. Prosimy również o kontakt w przypadku ewentualnego jej odwołania.

Z uwagi na trwający stan epidemii w pierwszej kolejności realizujemy wnioski dotyczące wydawania orzeczeń i opinii niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży dostosowanych do ich potrzeb.