10 czerwca 9-osobowa komisja konkursowa wybrała jednogłośnie kandydata na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu. Została nim Grażyna Kmiecik, obecnie pełniąca obowiązki dyrektora PCEiPP, która jako jedyna złożyła ofertę. W komisji zasiadali: 3 przedstawicieli kuratorium, 3 przedstawicieli powiatu (P.Oskwarek, J.Krzysztofik i D.Duszyński - przewodniczący komisji), 2 przedstawicieli rady pedagogicznej (B.Ośko i M.Bień-Fiuk) oraz przedstawiciel związku zawodowego działającego na terenie ww.placówki - M.Dziarko z NSZZ "S". Teraz kandydata musi powołać na stanowisko dyrektora Zarząd Powiatu. - źródło informacji: www.milicz-powiat.pl

Sprostowanie

W tekście o konkursie na dyrektora PCEiPP w Miliczu zamieszczonym w "Głosie Milicza" z 16 czerwca br. pojawiły się nieścisłości. Konkurs trwał niespełna godzinę, a nie - jak podano w gazecie - ponad trzy godziny, a G.Kmiecik zostanie powołana przez Zarząd Powiatu na 5-letnią kadencję, która upłynie 30 czerwca 2014, a nie 31 sierpnia - jak napisano ww. tekście. - źródło informacji: www.milicz-powiat.pl