17 czerwca Zarząd Powiatu powołał Grażynę Kmiecik na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu, wcześniej, bo 10 czerwca, nową dyrektor jednogłośnie wskazała komisja konkursowa. G.Kmiecik została powołana na 5-letnią kadencję od 1 lipca 2009r. do 30 czerwca 2014 r.