Z okazji obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotek – Sieć Bibliotekarzy z Milicza tj. pracownicy Zespołu Szkół, Biblioteki Pedagogicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej, zorganizowali „terenową grę biblioteczną”. Uczestnikami byli reprezentanci klas technikum i szkoły zawodowej z Zespołu Szkół oraz drużyna z Gimnazjum IT.

Gra miała na celu rozwój kompetencji czytelniczych i inspirację do czytania i odwiedzania bibliotek. Uczestników przywitała i życzyła udanej zabawy z książką, dyrektor Teresa Nowicka. Uczniowie brali udział w grach dydaktycznych i konkursach. Terenowa gra biblioteczna rozpoczęła się w bibliotece Zespołu Szkół a kontynuowano ją w Bibliotece Pedagogicznej i Powiatowej Publicznej. Dzięki inwencji twórczej bibliotekarzy, zabawie towarzyszyło wiele emocji i rywalizacji . Na zakończenie „Bibliotropiciele” otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Organizatorami imprezy były: Małgorzata Kryszkiewicz, Anna Horała-Sekuradzka, Dorota Domska, Alicja Urbańczyk.