9 listopada 2017 r. , w Bibliotece odbyły się zajęcia o regionalizmie dla młodzieży z Internatu SOSW w Miliczu. Temat: Bibliotropiciele zabytków Doliny Baryczy

Na początku zajęć rozmowa o Miliczu, naszej małej Ojczyźnie, jego położeniu w krainie stawów i lasów, ochronie i dbaniu o przyrodę. Młodzież pracowała w grupach metodą „burzy mózgów”, na arkuszach papieru i kartach pracy odpowiadała na pytania:

  • Podaj inne określenie „mała Ojczyzna”
  • Za co lubisz miasto Milicz?
  • Wymień 3 nazwy roślin i zwierząt z naszych lasów.

Zajęcia uatrakcyjniono grami dydaktycznymi:

  • uzupełnij nazwy roślin i zwierząt zamieszkujących w naszych stawach i lasach<l/i>
  • gra planszowa z mapą Regionu i zaznaczonymi zabytkami, narysowaną trasą; start; meta. Młodzież poruszała się po mapie pionkami przestawianymi w zależności od liczby wyrzuconych oczek na kostce do gry
  • gra w klasy; kredą na korytarzu w Bibliotece narysowano klasy z napisami : Kościół-Pałac-Zamek. Młodzież podzielona na grupy; 1 grupa rozpoczynała grę Pałac-Kościół-Zamek, 2 grupa Zamek-Kościół-Pałac.

Na zakończenie podsumowanie zajęć:

  • Jakie zabytki poznałeś?
  • Jakie rośliny i zwierzęta mieszkają w naszych lasach?

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Najwięcej emocji wzbudziła gra w klasy. Zajęcia przeprowadziła nauczyciel - bibliotekarz Dorota Domska z doradcą metodycznym i nauczycielem - wychowawcą Małgorzatą Dziarko.