Najczęściej wypożyczane tytuły książek z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

  • Konwencja o Prawach Dziecka: wybór zagadnień […]
  • Konwencja o Prawach Dziecka
  • Prawa człowieka: dokumenty międzynarodowe
  • Prawa i wolności człowieka: scenariusze […]
  • Prawa człowieka – pakiet edukacyjny. [Dokument elektroniczny]
  • Prawa człowieka: prawo, instytucje […]
  • Prawa Dziecka: dokumenty ONZ
  • Prawa Dziecka: dokumenty Rady Europy
  • Rzecznik Praw Obywateli Unii Europejskiej.