Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Założeniem święta jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Tytuły najczęściej wypożyczane z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

 • Jak zmienić polonistykę …
 • Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy
 • Język polski: vademecum: liceum, technikum
 • Język polski: vademecum maturalne
 • Język polski: encyklopedia szkolna: liceum
 • Język polski: kompendium gimnazjalisty
 • Język polski: kompendium licealisty
 • Kształcenie językowe
 • Kultura języka polskiego
 • Moje lekcje języka polskiego
 • Polszczyzna płata nam figle
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego
 • Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny
 • Słownik spolszczeń i zapożyczeń
 • Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim
 • Składnia współczesnego języka polskiego
 • Trzymaj formę! O pisemnych formach wypowiedzi w szkole
 • Wojna o kształcenie językowe

Czasopisma:

 • Ojczyzna - Polszczyzna
 • Język Polski w Szkole IV - VI
 • Język Polski w Gimnazjum
 • Język Polski w Liceum