W tym roku czytamy 8 września - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty: „Antologii Niepodległości”.

 

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

 • 1. Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8.
 • 2. Anonim, Bogurodzica.
 • 3. Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 • 4. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
 • 5. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 • 6. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, [fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 • 7. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 • 8. Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 • 9. Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
 • 10. Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
 • 11. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 • 12. Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 • 13. Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
 • 14. Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 • 15. Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
 • 16. Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
 • 17. Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
 • 18. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego; fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 • 19. Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 • 20. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 • 21. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 • 22. Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 • 23. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 • 24. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 • 25. Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 • 26. Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 • 27. Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 • 28. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
 • 29. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 • 30. Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 • 31. Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 • 32. Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 • 33. Jan Lechoń, Piłsudski.
 • 34. Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 • 35. Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 • 36. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 • 37. Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 • 38. Czesław Miłosz, W Warszawie.
 • 39. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
 • 40. Anonim, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 • 41. Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 • 42. Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 • 43. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 • 44. Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].