9 lutego 2018 roku, odbyła się lekcja biblioteczna w Bibliotece SOS-W w Miliczu.

Temat: Festiwal kolorowania do książki „Dolibar i Ziemia Milicka” – tekst Urszula Ewertowska i Rafał Klaus.

Pomysł na lekcję zrodził się nieoczekiwanie. Biblioteka Narodowa ogłosiła akcję czytelniczą: Odkrywaj i koloruj! W pierwszym tygodniu lutego na całym świecie odbywa się festiwal kolorowania i udostępnia się tym samym zasoby Biblioteki w formie kolorowanek.

Kampanię czytelniczą zapoczątkowała w 2016 roku biblioteka: The New York Academy of Medicine.

Dlatego książka „Dolibar i Ziemia Milicka” z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu, po wykonaniu kserokopii ilustracji przedstawiających zabytki i ciekawe zakątki Doliny Baryczy – nabrała blasku i powstały prawdziwe arcydzieła sztuki. Dzięki dokładności uczniów wykonujących z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem zadanie w formie kolorowania, zabytki i zakątki Ziemi Milickiej ożyły i zostały wyeksponowane w Bibliotece SOS-W. Dziękuję bardzo bibliotekarce pani Beacie Pawlikowskiej za współpracę.

Nauczyciel - bibliotekarz Dorota Domska

Zapraszamy do Biblioteki wszystkich zainteresowanych na zajęcia i lekcje biblioteczne.