Święto państwowe obchodzone 1 marca – ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.; poświęcone Pamięci Żołnierzom Wyklętym, czyli żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Termin ustanowienia tego święta 1 marca wyszedł z IPN, ponieważ 1 marca 1951 roku, w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na 7 członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce, którzy byli ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.