Święto ustanowione w 2005 roku, z Inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa.

Od 2012 roku, patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie.

Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa, 2008 - Czytaj w IBUK Libra

Tytuły najczęściej wypożyczane z zasobu Biblioteki:

  • Cela: odpowiedź na zespół Downa
  • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.7
  • Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu
  • Mały leksykon pedagoga specjalnego
  • Mów Piotrek!: rozwijanie ustnej komunikacji językowej
  • Przystosowanie społeczne dziecka pierwotnie i wtórnie upośledzonego umysłowo
  • Trudna dorosłość osób z zespołem Downa
  • Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
  • Życie z zespołem Downa