Święto ustanowione prze Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r. Obchodzone jest corocznie od 1950 r., 7 kwietnia : w rocznicę powstania WHO : Światowej Organizacji Zdrowia. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problem zdrowia i profilaktykę na całym świecie.

Tytuły najczęściej wypożyczane z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

 • Alkohol i twoje zdrowie
 • Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania
 • Ciało kobiety, mądrość kobiety
 • Ekologiczne zagrożenia zdrowia człowieka
 • Ekosmyk i zdrowie
 • Konsumenci, środowisko, zdrowie, żywność
 • Nowoczesne nauczanie
 • Ochrona organizmu: jak być zdrowym w świecie trucizn?
 • Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
 • Psychologia stresu
 • Psychologia zdrowia
 • Sześciolatki w Polsce: diagnoza badanych sfer rozwoju
 • Wsparcie społeczne, stres i zdrowie
 • Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne: czasopismo
 • Zdrowie, szaleństwo i rodzina.