W roku 2018, pod hasłem: „walki z plastikowymi odpadami”

Tytuły najczęściej wypożyczane z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

 • Dolibar i Ziemia Milicka
 • Ekologia krajobrazu i ekorozwój
 • Ekologia w turystyce
 • Ekologiczne zagrożenia zdrowia człowieka
 • Geoekologia turystyki i wypoczynku
 • Jak ratować życie na Ziemi
 • Kompendium wiedzy o ekologii
 • Najważniejsze atrakcje turystyczne Doliny Baryczy
 • Postawy proekologiczne u progu XXI wieku
 • Skarby Polski: kulturowe i przyrodnicze obiekty […]
 • Ziemia nowogródzka
 • Życie i ewolucja biosfery
 • „Aura: ochrona środowiska” - czasopismo
 • „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” - czasopismo
 • Woda, ścieki, odpady: pakiet foliogramów