Organizatorem konkursu "CZYTELNIK ROKU 2017 / 2018” była Powiatowa Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna przy PCEiPP, którego celem było promowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Na końcową punktację miała wpływ nie tylko ilość przeczytanych książek ale również terminowy ich zwrot oraz recenzje przesłane do poszczególnych tytułów. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Nowicka – dyrektor PCEiPP, bibliotekarze: Dorota Domska, Alicja Urbańczyk, wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii dla dorosłych zwycięzcą został Pan Krzysztof Ziarko, natomiast w kategorii dla dzieci i młodzieży zostały przyznane następujące nagrody:

  • I miejsce: Agnieszka Gerc
  • II miejsce: Otylia Sikorska
  • Wyróżnienia: Emilia Cieplik, Alicja Fendorf, Antonina Lis

W sumie laureaci przeczytali ponad 200 książek co wypada średnio po 34 książki na jednego zwycięzcę. Nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane zostały przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne w Miliczu.