Do Biblioteki w poniedziałek 11 czerwca przybyła młodzież - kl I Technikum, z panią Kamilą Bień na lekcje biblioteczną: Aparat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej, katalog on-line, Bazy - artykułów z czasopism, Dolny Śląsk - edukacja regionalna. Wypełnianie rewersów, elektroniczne zamawianie książek, katalogi tradycyjne. Uczniowie w grupach wykonali zadanie: Blog zachęcający do czytania poezji Zbigniewa Herberta, które jak stwierdziła pani Kamila będzie kontynuacją tematu na kolejnej lekcji języka polskiego. Dziękuje pani Kamili Bień za współpracę i uczniom za aktywne uczestnictwo w lekcji pomimo pogody. Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych na lekcje do Biblioteki. Nauczyciel - bibliotekarz Dorota Domska.