Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, opieka medyczna nad chorymi psychicznie o różnym stopniu zaburzenia.

Zdrowie psychiczne - to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Ważne jest, aby zwracać uwagę na takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk, których nie należy lekceważyć ponieważ utrzymujące się dłużej mogą prowadzić do chorób psychicznych.

Jak zadbać o swoją kondycję psychiczną?:

 • pozytywnie myśleć
 • uśmiechać się: ”śmiech to zdrowie"
 • jeść zdrowo i poruszać się
 • korzystać ze światła słonecznego
 • dbać o przyjaźń.

Książki dostępne w zasobie Biblioteki Pedagogicznej:

 • A jeśli to … depresja
 • Barwy i psychika
 • Depresje: rozpoznawanie i leczenie
 • Depresja i próby samobójcze
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Dzieci chore niepełnosprawne i z […]
 • Dzieci z depresją w szkole […]
 • Dzieci z zaburzeniami łączonymi […]
 • Jak wydobyć się z depresji
 • Jutro wzejdzie słońce: jak przetrwać depresję
 • Kiedy życie boli ...[...]
 • Nerwica natręctw
 • Psychiatria: podręcznik dla studentów
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychiatria
 • Przezwyciężyć depresję
 • Psychoanalityczna metoda leczenia: zasady […]
 • Psychopatologia ekspresji: […]
 • Psychopatologia człowieka dorosłego
 • Psychopatologia okresu dorastania
 • Schizofrenia
 • Schizofrenia u dzieci
 • Stres dziecięcy: czym jest […]
 • Rodzinne uwarunkowania zachowania [….]
 • Widziałem ciemne słońce: doświadczenia depresji
 • Zdrowie, szaleństwo i rodzina: rodziny schizofreników
 • Zwiększenie odporności psychicznej

Wybór - Baza Edukacja artykułów z czasopism:

 1. Chrzan, M.: Brzemienna w skutki psychoterapia // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 66-67
 2. Herzyk, E.: Kobieta – ofiara przemocy psychicznej // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 88-89
 3. Joinson, A.: Globalna psychika […] // Charaktery.- 2004, nr 1, s. 24-25
 4. Łoskot, M.: Zranione dziecko, zraniona psychika // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr [68], s. 4-7
 5. Solecka-Głodek, J.: Nie słucha, czy nie słyszy ? // Remedium.- 2002, nr 7/8, s. 20-21
 6. Wójcikiewicz, M.: Psychika na podium // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 30-33