26 listopada odwiedzili nas uczniowie z kl. 5, Szkoły Podstawowej nr 1, by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej na temat zawodu bibliotekarza. Uczniowie poznali aparat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej i Publicznej, jak poszukiwać informacji w katalogu on-line i tradycyjnym, wypełnianie rewersów. Na prezentacji multimedialnej zapoznali się z Bibliotekami w Polsce i na świecie. Dla uczniów przygotowano karty pracy, a metodą „burzy mózgów” podawali określenia dla biblioteki i bibliotekarza. W rozmowie o zaletach książki tradycyjnej i korzyściach czytania e-booków, głosy uczniów były podzielone, co do wyboru nośnika. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z quizem – rozsypanką literową związaną z książką. Dziękujemy za udział w lekcji i zapraszamy Wszystkich zainteresowanych.

Lekcję przygotowały Alicja Urbańczyk i Dorota Domska.