DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - Upamiętnia ono podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. W tym dniu szczególnie uświadamia się znaczenie tego dokumentu, a także oddaje się hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni. Niektórzy za swoją walkę przypłacili nawet życiem, jak choćby Martin Luther King.

Wybrana literatura:

  1. Konwencja o prawach dziecka: wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. Warszawa, 2015.
  2. Prawa człowieka w edukacji globalnej – źródła, wiedza, praktyka: materiały dla nauczycieli.
  3. Prawa człowieka – pakiet edukacyjny [ dokument elektroniczny] / [oprac.] DBP we Wrocławiu.
  4. Prawa człowieka: prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar
  5. Prawa i wolności człowieka: scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych / pod red. Ewy Stawowy.
  6. Prawa człowieka: dokumenty międzynarodowe / oprac. i przeł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik.
  7. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak, Warszawa , 2012.