Spotykamy się w Bibliotece 7 września o godz. 10.15