7 września w Bibliotece przy PCEiPP odbyło się Narodowe Czytanie na które przybyli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, wolontariusze z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Wszystkich powitały organizatorki Dorota Domska i Alicja Urbańczyk. Każdy wybrał spośród 8 nowel polecanych przez Parę Prezydencką RP: Sachem, Orka, Rozdzióbią nas kruki i wrony, Pamiątki Soplicy, Mój ojciec wstępuje do strażaków z Sanatorium pod klepsydrą, Katarynka, Dym, Dobra Pani jedną z nich i odczytał fragment przez Siebie wybrany. Na zakończenie porozmawialiśmy o wybranych nowelach i autorach oraz ustawiliśmy się do zdjęcia. Bardzo dziękujemy za współpracę i zapraszamy na kolejne akcje czytelnicze.