Święto zostało ustanowione w 1992 r., przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Zapraszamy do Biblioteki po książki najczęściej wypożyczane przez czytelników:

  • Barwy i psychika
  • Chory psychicznie nadużywający […]
  • Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi
  • Mózg a zachowanie
  • Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Psychopatologia
  • Psychologia kliniczna w praktyce
  • Psychiatria
  • Psychiatria kliniczna
  • Zwiększanie odporności psychicznej […].