Obchodzimy go w rocznicę utworzenia Ligi Ochrony Przyrody - 9 stycznia 1928 roku.

Jest to najstarsza ogólnopolska organizacja, której głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw człowieka względem przyrody i środowiska naturalnego.

Zapraszamy do Biblioteki po ciekawą literaturę z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.