Święto to uchwalone zostało
1 listopada 2005 roku
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w celu uczczenia pamięci ofiar
pochodzenia żydowskiego,
pomordowanych w czasie II wojny.

Zapraszamy do Biblioteki
na interesującą wystawę dokumentów.