Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej portal https://1920.gov.pl/31-lipca-1920/ będący kalendarium wydarzeń historycznych dzień po dniu z 1920 roku, a w szczególności Bitwy Warszawskiej, w nowoczesnej formie ma charakter informacyjny, popularyzatorski i edukacyjny.

"To wydarzenie, słusznie okrzyknięte osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, ocaliło niepodległy byt państwowy przed jarzmem bolszewickim i uformowało kolejne pokolenia Polaków. Pamięć o bohaterach roku 1920 stała się odtąd fundamentem pojmowania przez Polaków takich wartości jak: niepodległość, wolność, wspólnota, odwaga i bezkompromisowość. Portal to inicjatywa, która w godny sposób uczci to wielkie polskie zwycięstwo" - zaznaczyła Katarzyna Wysoczyńska z Archiwum Akt Nowych.