Uczniowie z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu wykonali okładkę do „Balladyny” własnego autorstwa. Dziękujemy za prace plastyczne, które zaprezentowała nauczycielka języka polskiego działająca w Sieci Bibliotekarzy z Milicza. Zapraszamy w następnym roku.