Zapraszamy do Biblioteki by zapoznać się z fachową literaturą

1. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

2. Jak wspomagać dzieci z FASD w edukacji. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2018 - przeczytaj on-line

3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T.2. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce cop. 2013