Zachęcamy do interaktywnej wystawy, która przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w sierpniu i we wrześniu 1944 roku. Projekt przygotowało Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrali w Warszawie.

Wystawa jest pierwszą – w całości kolorową – wystawą o Powstaniu Warszawskim. Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA i kolekcji prywatnych.

https://ipn.gov.pl/download/1/341004/A3.pdf