Dorota Domska - nauczyciel bibliotekarz
Alicja Urbańczyk - kustosz