Organizatorzy akcji Fundacja im. Zbigniewa Herberta i Biblioteka Narodowa, zapraszają do odręcznego przepisania wybranego przez Siebie wiersza i podarowania go Komuś, o kim się myśli, że może to być dla Niego ważne.

Zapraszamy, przepisz i podaruj!

Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna

7 września w Bibliotece przy PCEiPP odbyło się Narodowe Czytanie na które przybyli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, wolontariusze z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Wszystkich powitały organizatorki Dorota Domska i Alicja Urbańczyk. Każdy wybrał spośród 8 nowel polecanych przez Parę Prezydencką RP: Sachem, Orka, Rozdzióbią nas kruki i wrony, Pamiątki Soplicy, Mój ojciec wstępuje do strażaków z Sanatorium pod klepsydrą, Katarynka, Dym, Dobra Pani jedną z nich i odczytał fragment przez Siebie wybrany. Na zakończenie porozmawialiśmy o wybranych nowelach i autorach oraz ustawiliśmy się do zdjęcia. Bardzo dziękujemy za współpracę i zapraszamy na kolejne akcje czytelnicze.

Spotykamy się w Bibliotece 7 września o godz. 10.15

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony … – Stefan Żeromski
 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Ustalone na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), przez Ministra Edukacji Narodowej.