7 września w Bibliotece przy PCEiPP odbyło się Narodowe Czytanie na które przybyli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, wolontariusze z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Wszystkich powitały organizatorki Dorota Domska i Alicja Urbańczyk. Każdy wybrał spośród 8 nowel polecanych przez Parę Prezydencką RP: Sachem, Orka, Rozdzióbią nas kruki i wrony, Pamiątki Soplicy, Mój ojciec wstępuje do strażaków z Sanatorium pod klepsydrą, Katarynka, Dym, Dobra Pani jedną z nich i odczytał fragment przez Siebie wybrany. Na zakończenie porozmawialiśmy o wybranych nowelach i autorach oraz ustawiliśmy się do zdjęcia. Bardzo dziękujemy za współpracę i zapraszamy na kolejne akcje czytelnicze.

Spotykamy się w Bibliotece 7 września o godz. 10.15

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony … – Stefan Żeromski
 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Ustalone na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), przez Ministra Edukacji Narodowej.

7 czerwca na Plac przy I LO im. Armii Krajowej, przybyli przedszkolacy, uczniowie, wolontariusze i podopieczni DPS na Ogólnopolską Akcję Czytelniczą „Bicie rekordu w czytaniu: „Jak nie czytam, jak czytam” pod patronatem redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

W tym roku była to IV edycja promująca czytelnictwo, której celem jest zgromadzenie w jednym momencie jak najwięcej czytelników, by w formie zabawy przez 10 minut poczytać ulubioną bajkę lub książkę, a tytuł polecić innemu z czytelników. Wszystkich nas było 325 osób. Uczestnicy to:

 • Przedszkole „Mali Odkrywcy”; Przedszkole Samorządowe; Przedszkole „Świat Malucha”;
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Ad Astra”; Gimnazjum „IT”;
 • Szkoła Podstawowa im Astrid Lindgren; Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia;
 • Zespół Szkół im. T. Kościuszki; Technikum Leśne;
 • Zespół Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu; SOS-W;
 • DPS; Fundacja „Mobilni Polacy”.

Organizatorem imprezy była Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy PCEiPP, Biblioteka przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki z Sieci Bibliotekarzy z Milicza oraz współorganizator I LO im. Armii Krajowej w Miliczu.

Bardzo dziękujemy Wszystkim uczestnikom, a także uczennicom pracującym za konferansjerów (Zespół Szkół) i uczennicom przybijającym pieczątki do książek z hasłem „Jak nie czytam, jak czytam” (Społeczna Szkoła Podstawowa „Ad Astra”). Zapraszamy za rok!!!!