W tym roku mija 25 lat od przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Z tej okazji nasza Biblioteka  popularyzuje literaturę , przedstawiając najnowszą historię Polski i poszerza wiedzę o polskiej drodze do wolności.Nasza  „Półka Wolności” jest elementem ogólnopolskiej akcji obywatelskich obchodów 25. rocznicy przemian demokratycznych w naszym kraju wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Inicjatywą „Razem ‘89”.

 

 

 

   Powiatowa Biblioteka Publiczna przy PCEiPP  przystąpiła do projektu  ,, MegaMatma uczy w bibliotece!'' , który skierowany  jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. .   Na jednej stronie portalu zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji, zgodnie z nową podstawą programową i recenzowaną przez rzeczoznawcę MEN, od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia. To pomoc dla uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line, powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i definicji.  Projekt ,,MegaMatma uczy w bibliotece !” to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu do marca 2015 roku. Biblioteka zachęca do samodzielnej nauki i korzystania z bezpłatnego dostępu do e–zasobów MegaMatma.pl.

 

Informacji o korzystaniu z platformy udziela

Alicja Urbańczyk

te. 71-3841042