Miesiąc Październik – Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, z hasłem:

KSIĄŻKA ŁĄCZY NAS

W dniu: 7 października 2017 r., uczestnicy Klubu Ludzi Czytających wykonali kolaż do hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Dziękuję uczestnikom za wspaniałą inwencję twórczą . Nauczyciel-bibliotekarz Dorota Domska. Zapraszam na kolejne spotkania „KLCz”.

W naszej Bibliotece Tygodniowi Książek Zakazanych towarzyszyła wystawa książek ,recenzje niektórych tytułów . Lista autorów, których publikacje były w Indeksie.

Zabraniano upowszechnianie literatury, ze względów obyczajowych, kulturalnych czy politycznych. Dlatego zachęcamy do czytania książek z bogatą historią.

Czytelniku przyjdź do Biblioteki - wypożycz i przeczytaj książkę, która była objęta cenzurą.

Podczas akcji społecznej księgarnie i biblioteki zwracają uwagę na kwestię granic wolności słowa w literaturze i problem cenzury.

Akcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związana z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa.

Temat: Rola czytania w życiu człowieka. Źródła informacji dostępne w Bibliotece.

Na lekcję biblioteczną w nowym roku szkolnym 12 września 2017 r., do Biblioteki Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przybyła młodzież z kl. 3 Technikum Leśnego wraz z panią bibliotekarką Agnieszką Herbuś, która z nauczycielem – bibliotekarzem Dorota Domską przeprowadziła zajęcia; przygotowując ankietę dotyczącą preferencji czytelniczych. Bibliotekarki należą do Sieci Bibliotekarzy z Milicza i dzięki owocnej współpracy, po 20 latach uczniowie Technikum Leśnego przybyli do Biblioteki.

Uczniowie po zapoznaniu się z biblioteką i jej źródłami informacji przeszli do sali konferencyjnej, na zajęcia w grupach. Na tablicy interaktywnej wyświetlono wybrane myśli o książce i bibliotece.

Pierwsze zadanie grupy otrzymały na kartach pracy, które miało na celu utrwalenie możliwości korzystania z różnych źródeł informacji (książki, internet). Kolejne dwa zadania to polecenia na dużych arkuszach papieru: Dlaczego warto czytać? i Z jakich źródeł korzystasz najczęściej: książka internet? ( swoje argumenty uczniowie przedstawiali metodą burzy mózgów, zapisywali, po czym przedstawiciel grupy odczytał, a zainteresowane osoby wyrażały swoje zdanie).

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w prace w grupach; w ciekawy sposób prezentowali wypracowane polecenia. Z czego ucieszone były panie prowadzące. Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał do wypełnienia ankietę , która była anonimowa. Serdecznie zapraszamy na kolejne lekcje.

12 września odbyło się III Forum podsumowujące Program Edukacja dla Doliny Baryczy - edycja roku szkolnego 2016/2017. Gospodarzami tegorocznego Forum była gmina Odolanów i Zespół Szkół w Odolanowie, organizatorem Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” W edycji 2016/2017 w Programie uczestniczyło 56 placówek oświatowych i 24 ośrodki edukacji pozaszkolnej. Najważniejsze korzyści wynikające z przystąpienia do programu, to: współpraca i wymiana doświadczeń między podmiotami, przeprowadzenie inicjatyw w wirtualny sposób, dodatkowy rozgłos w internecie dla uczniów i ich szkół, świetne archiwum prac konkursowych, danych organizacyjnych, a także nauka o regionie poprzez zabawę. Ofertę naszej placówki PCEiPP zaprezentowały: Alicja Urbańczyk i Małgorzata Dziarko.

Przez dwa dni: 01 i 04 września 2017 r., w naszej Bibliotece odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Czytelników zainteresowanych akcją czytelniczą bibliotekarki Dorota Domska i Alicja Urbańczyk, zapraszały do sali konferencyjnej , gdzie wśród wyeksponowanych książek „Wesele” i ilustracji opisujących rys historyczny i postacie dramatu, można było rozczytać się w dziele literackim a jednocześnie narysować Swoją ilustrację do przeczytanego fragmentu. Uczestnikom Ogólnopolskiej Akcji pod patronatem Prezydenta RP dziękujemy i zapraszamy za rok.