Dzięki wsparciu Przedsiębiorstwa Wydawniczego ARS BONI ET AEQUI Biblioteka Pedagogiczna w Miliczu pozyskała w darze książki z zakresu prawa i ekonomii.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze ARS BONI ET AEQUI z siedzibą w Poznaniu powastało w 1992 r. Jego nazwa nawiązuje do historycznej definicji prawa Ius est ars boni et aequi - "Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe", sformułowanej przez rzymskiego prawnika Celsusa. Paremia ta stanowi równocześnie motto dla całej działalności Wydawnictwa.

Od początku swego istnienia Wydawnictwo miało charakter akademicki. Wydajemy przede wszystkim książki o tematyce prawniczej, podręczniki dla studentów prawa, administracji i ekonomii, monografie oraz zbiory aktów prawnych i pomoce naukowe oraz wymiennokartkowe zbiory aktów prawnych.

Nasze książki wykorzystywane są przede wszystkim przez studentów prawa, administracji oraz nauk ekonomicznych i politologii. Staramy się też, aby wydawane przez nas pozycje były nieodzowną częścią księgozbiorów prawników - praktyków oraz innych osób spotykających się z problematyką prawną w swojej działalności zawodowej.

Autorzy będący największymi autorytetami w swoich dziedzinach, wysoka jakość edytorska wynikająca z wieloletniego doświadczenia to gwarancja zadowolenia wszystkich, którzy korzystają z naszej oferty. Więcej na http://www.arsboni.com.pl/