Z okazji Dnia Przedszkolaka, zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ciekawą literaturą z zasobów Biblioteki Pedagogicznej.

 1. Metoda Weroniki Sherborne w terapii […]
 2. Nadpobudliwe i niespokojne dzieci […]
 3. Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka
 4. Pedagogika przedszkolna
 5. Pedagogika Montessori w przedszkolu […]
 6. Problemy wychowawcze w przedszkolu […]
 7. Pracuję z sześciolatkiem […]
 8. Przedszkole rzeczywistość i szansa
 9. Rozwój dziecka w przedszkolu […]
 10. Ruch rozwijający dla dzieci
 11. Sport i zabawa w przedszkolu
 12. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i […]
 13. Szkolny program profilaktyki w praktyce: przedszkole […]
 14. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych
 15. Zajęcia twórcze w przedszkolu
 16. Czasopisma: Bliżej Przedszkola; Wychowanie w Przedszkolu; Wychowawca.

Organizatorzy akcji Fundacja im. Zbigniewa Herberta i Biblioteka Narodowa, zapraszają do odręcznego przepisania wybranego przez Siebie wiersza i podarowania go Komuś, o kim się myśli, że może to być dla Niego ważne.

Zapraszamy, przepisz i podaruj!

Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna

7 września w Bibliotece przy PCEiPP odbyło się Narodowe Czytanie na które przybyli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, wolontariusze z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki. Wszystkich powitały organizatorki Dorota Domska i Alicja Urbańczyk. Każdy wybrał spośród 8 nowel polecanych przez Parę Prezydencką RP: Sachem, Orka, Rozdzióbią nas kruki i wrony, Pamiątki Soplicy, Mój ojciec wstępuje do strażaków z Sanatorium pod klepsydrą, Katarynka, Dym, Dobra Pani jedną z nich i odczytał fragment przez Siebie wybrany. Na zakończenie porozmawialiśmy o wybranych nowelach i autorach oraz ustawiliśmy się do zdjęcia. Bardzo dziękujemy za współpracę i zapraszamy na kolejne akcje czytelnicze.

Spotykamy się w Bibliotece 7 września o godz. 10.15

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony … – Stefan Żeromski
 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski