Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednogłośnie[a] uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Został on poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.

Wojciech Jaruzelski przygotowujący się do odczytania przemówienia informującego o wprowadzeniu stanu wojennego; Warszawa, 13 XII 1981. Czołgi T-55 podczas stanu wojennego w Zbąszyniu. Literatura dotycząca stanu wojennego w Polsce dostępna w naszej bibliotece.

 

Na lekcje - 10 grudnia do Biblioteki przybyli uczniowie z kl. 5, Szkoły Podstawowej nr 1, na których czekało wiele ciekawych zadań, gier, quizów. Zwiedzanie magazynu książek na parterze budynku i samodzielna realizacja rewersów. Uczniowie byli bardzo aktywni i wykazali się bogatą wiedzą o Dolinie Baryczy, naszej „małej Ojczyźnie”. Dziękujemy za uczestnictwo w lekcji, którą przeprowadziły Dorota Domska i Alicja Urbańczyk.

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych na zajęcia i lekcje biblioteczne.

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - Upamiętnia ono podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. W tym dniu szczególnie uświadamia się znaczenie tego dokumentu, a także oddaje się hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni. Niektórzy za swoją walkę przypłacili nawet życiem, jak choćby Martin Luther King.

Wybrana literatura:

  1. Konwencja o prawach dziecka: wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. Warszawa, 2015.
  2. Prawa człowieka w edukacji globalnej – źródła, wiedza, praktyka: materiały dla nauczycieli.
  3. Prawa człowieka – pakiet edukacyjny [ dokument elektroniczny] / [oprac.] DBP we Wrocławiu.
  4. Prawa człowieka: prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar
  5. Prawa i wolności człowieka: scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych / pod red. Ewy Stawowy.
  6. Prawa człowieka: dokumenty międzynarodowe / oprac. i przeł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik.
  7. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak, Warszawa , 2012.

Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą  elfów Laponię lub biegun północny.

Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja, biskupa Miry.

Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych.

W większej części Europy, w tym w Polsce, mikołajki obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie).

Wizerunek świętego Mikołaja na ilustracji Thomasa Nasta w Harper's Weekly z 1 stycznia 1881 roku Obecny wizerunek świętego Mikołaja spopularyzowany w 1930 roku Święty Mikołaj jako przyjaciel dzieci

Uczniowie I LO wzięli udział w wydarzeniu: Andrzejki w Bibliotece. Wiele emocji i zabawy dało młodzieży lanie wosku i wróżenie z woskowych arcydzieł.

 

Dziękujemy za uczestnictwo.