29 maja 2018 r., Bibliotekę odwiedziły drużyny Uczniów Szkół Gminy i Powiatu Milickiego uczestniczące w „Niepodległościowej grze miejskiej”.

26 maja obchodzimy Dzień Matki.

Zapraszamy do Biblioteki.

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do Biblioteki Pedagogicznej po kody aktywacyjne do czytelni wirtualnej IBUK LIBRA.

Organizatorem konkursu "CZYTELNIK ROKU 2017 / 2018” była Powiatowa Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna przy PCEiPP, którego celem było promowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Na końcową punktację miała wpływ nie tylko ilość przeczytanych książek ale również terminowy ich zwrot oraz recenzje przesłane do poszczególnych tytułów. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Nowicka – dyrektor PCEiPP, bibliotekarze: Dorota Domska, Alicja Urbańczyk, wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii dla dorosłych zwycięzcą został Pan Krzysztof Ziarko, natomiast w kategorii dla dzieci i młodzieży zostały przyznane następujące nagrody:

  • I miejsce: Agnieszka Gerc
  • II miejsce: Otylia Sikorska
  • Wyróżnienia: Emilia Cieplik, Alicja Fendorf, Antonina Lis

W sumie laureaci przeczytali ponad 200 książek co wypada średnio po 34 książki na jednego zwycięzcę. Nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane zostały przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne w Miliczu.

Na prelekcje o zaczarowanym świecie wróżek i elfów przybyli do Biblioteki przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno - Pedagogicznym w Miliczu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1, w dniu 11 maja 2018 roku (piątek).

O zaczarowanym świecie opowiedziała uczniom pani Anna Gibasiewicz polonistka z tytułem naukowym doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, autorka książek dla dzieci - ”Baśń o perle”.

Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną, z której dowiedzieli się:

  • dlaczego powstały Baśnie dla dzieci
  • czym różni się bajka od baśni
  • o atrybutach występujących najczęściej w baśniach
  • o przykładowym zamku francuskim , który zawsze towarzyszył baśniom
  • o chłopskiej chacie , która zawsze była głównym motywem w baśniach.

Poza tym dowiedzieli się, że prekursorami baśni byli pisarze francuscy – między innymi Charles Perrault : „Śpiąca królewna”, „Baśnie o wróżkach”.

W prezentacji było wiele ilustracji do baśni:

  • Hansa Christiana Andersena - „Dziewczynka z zapałkami”, „Calineczka”,
  • braci Grimm - „Czerwony Kapturek”, „Królewna Śnieżka”.

Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania , byli aktywni, posiadali bogatą wiedzę na temat dobrego i złego zachowania , jak należy postępować by być dobrze wychowanym. Znali cechy charakterystyczne dla bajki i baśni.

Dziękujemy nauczycielom za przybycie z uczniami na prelekcje w ramach Tygodnia Bibliotek 2018 roku. Nauczyciel - bibliotekarz Dorota Domska