Inicjatorem Dnia Drzewa był – Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002 r., w dniu 10 października.

Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa.

W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Zapraszamy do literatury z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

 • Anatomia rozwojowa drzew
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody
 • Biologia: encyklopedia szkolna
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2010 r. :czasopismo
 • Dendrologia
 • Drzewa i krzewy […]
 • Ekologia w turystyce
 • Entomologia leśna
 • Mała encyklopedia leśna
 • Podstawy ekologii
 • Przyrost drzew i drzewostanów
 • Słownik encyklopedyczny: leśnictwo
 • Studia ekologiczno – krajobrazowe
 • Szkodniki i choroby [...]

Napisz list, włóż do koperty i przynieś do Biblioteki. Celem naszej akcji jest wysyłanie listów do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty. Czasami potrzeba tak niewiele aby dodać siły dzieciom do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy. Zapraszamy do Biblioteki również grupy przedszkolne i szkolne.

Więcej o akcji: www.marzycielskapoczta.pl

Święto to zostało ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Zapraszamy do literatury najczęściej wypożyczanej z zasobu Biblioteki Pedagogicznej:

 • Encyklopedia seniora
 • Fizjologia starzenia się
 • Geriatria i pielęgniarstwo
 • Jak ustrzec się przedwczesnej starości
 • Karta Praw Człowieka Starego
 • Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej
 • Psychologiczne problemy starzenia się
 • Pedagogika społeczna i praca socjalna
 • Społeczne dzieje pomocy człowiekowi
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Wybrane obszary badawcze andragogiki
 • „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” za lata 2006 do 2010

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - Wisława Szymborska

Z okazji tego dnia dyrektor PCEiPP pani Grażyna Kulesza i nauczyciel - bibliotekarz Dorota Domska odwiedziły - 26 września dzieci z Przedszkola „Świat Malucha”, by poczytać bajki, legendy, opowiadania i wiersze. Dzieci były bardzo aktywne, odpowiadały z zainteresowaniem na pytania, słuchały uważnie tekstów. Dziękujemy pani dyrektor Przedszkola za współpracę i zapraszamy Wszystkich zainteresowanych na zajęcia i lekcje w Bibliotece.

W 2001 roku dzień 26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Ta data to dobra okazja do zachęcenia uczenia się języków oraz poznawania kultury, historii i obyczajów innych krajów. Uczenie się języków innych ludzi pomaga nam się wzajemnie zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe a odległe zakątki świata mogą stać się nam bliższe. W naszej Bibliotece można wypożyczyć książki w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim.

Zobacz plakat przygotowany na tę okazję