Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do Biblioteki Pedagogicznej po kody aktywacyjne do czytelni wirtualnej IBUK LIBRA.

Organizatorem konkursu "CZYTELNIK ROKU 2017 / 2018” była Powiatowa Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna przy PCEiPP, którego celem było promowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Na końcową punktację miała wpływ nie tylko ilość przeczytanych książek ale również terminowy ich zwrot oraz recenzje przesłane do poszczególnych tytułów. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Nowicka – dyrektor PCEiPP, bibliotekarze: Dorota Domska, Alicja Urbańczyk, wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii dla dorosłych zwycięzcą został Pan Krzysztof Ziarko, natomiast w kategorii dla dzieci i młodzieży zostały przyznane następujące nagrody:

 • I miejsce: Agnieszka Gerc
 • II miejsce: Otylia Sikorska
 • Wyróżnienia: Emilia Cieplik, Alicja Fendorf, Antonina Lis

W sumie laureaci przeczytali ponad 200 książek co wypada średnio po 34 książki na jednego zwycięzcę. Nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane zostały przez Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno – Pedagogiczne w Miliczu.

Na prelekcje o zaczarowanym świecie wróżek i elfów przybyli do Biblioteki przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno - Pedagogicznym w Miliczu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1, w dniu 11 maja 2018 roku (piątek).

O zaczarowanym świecie opowiedziała uczniom pani Anna Gibasiewicz polonistka z tytułem naukowym doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, autorka książek dla dzieci - ”Baśń o perle”.

Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną, z której dowiedzieli się:

 • dlaczego powstały Baśnie dla dzieci
 • czym różni się bajka od baśni
 • o atrybutach występujących najczęściej w baśniach
 • o przykładowym zamku francuskim , który zawsze towarzyszył baśniom
 • o chłopskiej chacie , która zawsze była głównym motywem w baśniach.

Poza tym dowiedzieli się, że prekursorami baśni byli pisarze francuscy – między innymi Charles Perrault : „Śpiąca królewna”, „Baśnie o wróżkach”.

W prezentacji było wiele ilustracji do baśni:

 • Hansa Christiana Andersena - „Dziewczynka z zapałkami”, „Calineczka”,
 • braci Grimm - „Czerwony Kapturek”, „Królewna Śnieżka”.

Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania , byli aktywni, posiadali bogatą wiedzę na temat dobrego i złego zachowania , jak należy postępować by być dobrze wychowanym. Znali cechy charakterystyczne dla bajki i baśni.

Dziękujemy nauczycielom za przybycie z uczniami na prelekcje w ramach Tygodnia Bibliotek 2018 roku. Nauczyciel - bibliotekarz Dorota Domska

9 maja w Bibliotece Zespołu Szkół odbyła się lekcja biblioteczna na temat: Twórczości Zbigniewa Herberta. W lekcji uczestniczyła młodzież z Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego.

Po prezentacji multimedialnej uczniowie według własnej inwencji twórczej pracowali w grupach. Dla każdej z grup przygotowano karty pracy:

 • zinterpretujcie jeden z utworów Z. Herberta
 • z wiersza „Napis” zapiszcie strofę, która Was zainspirowała (burza mózgów)
 • dopisz do motta Roku Z. Herberta: We mnie jest płomień, który myśli; swoje twórcze przemyślenia (burza mózgów)
 • stwórz blog zachęcający do czytania poezji Z. Herberta, na to uczniom zabrakło już czasu.

Młodzież pracowała twórczo z zaangażowaniem z czego zadowolone były Panie Dorota Domska – PCE i PP i Małgorzata Kryszkiewicz – Zespół Szkół.

Dziękuję pani Małgorzacie za współpracę w ramach Sieci Bibliotekarzy z Milicza, nauczyciel bibliotekarz Dorota Domska

Świętowanie Tygodnia Bibliotek rozpoczyna się 8 maja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek i trwa do 15 maja.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2018 r. - (Do)wolność Czytania

Jest ono nawiązaniem do obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Literatura najczęściej wypożyczana z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

 • Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. T.1,2
 • Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej
 • Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa
 • Poradnik nauczyciela bibliotekarza
 • Rocznik Biblioteki Narodowej
 • Vademecum nauczyciela-bibliotekarz
 • Biblioteka w Szkole – czasopismo
 • Biblioteka: Szkolne Centrum Informacji – czasopismo
 • Bibliotekarz – czasopismo