7 czerwca br. w siedzibie PCEiPP w Miliczu odbyło się rozdanie nagród i podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci klas I - III szkół podstawowych i dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Konkurs został zorganizowany przez MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POWIATU MILICKIEGO z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i odbywał się pod hasłem "Polska - mój Dom" Komisja w składzie: Ryszard Bartnicki, Grażyna Łysoń, Małgorzata Dziarko i Agnieszka Patkowska przyznała nagrody w trzech kategoriach: rysunek, plakat i formy przestrzenne.

RYSUNEK: I miejsce- Zuzanna Samól (Szkoła Podstawowa w Sułowie) i Joanna Terkiewicz (Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim), II miejsce - Julia Stasińska (Szkoła Podstawowa w Sułowie), III miejsce - Ksawery Sadowski (Szkoła Podstawowa w Sułowie) wyróżnienia: Ola Banasiak (Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim) i Karolina Nowak (SOS-W w Miliczu).

FORMY PRZESTRZENNE - III miejsce - Karolina Jeż (Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu) wyróżnienia: Mateusz Firek i Szymon Firek (Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu).

PLAKAT - I miejsce - Jakub Skoczylas (Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim) II miejsce - Oliwia Kołkowska (Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim), III miejsce - Patrycja Nowak (SOS-W w Miliczu) wyróżnienia: Kacper Kromarek (Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim) i Rafał Banaszak (Szkoła Podstawowa w Dunkowe). Gratulujemy!