13 grudnia do Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej zawitali wychowankowie z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wraz z wychowawczyniami p. Anią, p. Justyną i p. Beatą. Wszyscy obejrzeli jak wyglądały kiedyś kartki świąteczne, a szczególnie jedna z nich, którą uważa się za jedną z pierwszych kartek okolicznościowych na świecie. Zwyczaj wysyłania kartek świątecznych rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 1834 roku. Wszystko za sprawą Sir Henry'ego Cole'a, który wraz ze swoim przyjacielem Johnem Horsley'em, który był ilustratorem, wpadł na pomysł świątecznej karki i za niedługo ilość świątecznych kartek można było liczyć już w milionach sztuk. Pięknych kartek w czasie warsztatów powstało dużo. Wszystkie zostaną ofiarowane mieszkańcom milickiego DPS-u wraz z życzeniami dobrych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! Jest to zgodne z wieloletnią już tradycją w SOS-W.

W czasie warsztatów zapalono również światełko pamięci dla ofiar wprowadzonego 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego.