Karnawał (w Polsce zwany także zapusty) – okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Karnawał rozpoczyna się po świecie Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową.

Karnawał pochodzi od włoskiego carnevale bądź caro, vale co oznacza "żegnaj mięso". Najbardziej Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji, Meksyku, oraz na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech. Karnawał swój początek miał we Włoszech w drugiej połowie X wieku, skąd przywędrował do Polski i zaowocował powstaniem przebogatej obrzędowości, wyrosłej na gruncie narodowych i ludowych zwyczajów. W miastach urządzano w najpiękniejszych salach, np. ratuszowych, bale karnawałowe, które często były balami maskowymi, natomiast w prywatnych mieszczańskich domach - potańcówki. Szczególnie huczne były zapusty w dworach szlacheckich i magnackich. W XVII w. śpiewano, że na zapusty „[…] nie chcą państwo kapusty; wolą sarny, jelenie i żubrowe pieczenie”.

W dzisiejszej Polsce ostatni tydzień karnawału jest obchodzony hucznie choć nie tak jak w Rio czy choćby w Niemczech. Tzw. ostatki, zapusty zaczynają się w tłusty czwartek, a kończą się zawsze we wtorek, zwany w Polsce "śledzikiem". Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Takie m.in. wiadomości o karnawale dowiedziały się dzieci z klasy p. Alicji Naskrętskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu w trakcie zajęć w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu. W czasie tych zajęć powstały także maski, które najpewniej zostaną wykorzystane w trakcie szkolnych zabawa karnawałowych.