We wtorek 30 kwietnia 2019 r. odwiedziła nas klasa IC ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu. Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych „Czego rośliny potrzebują do życia?”. W pierwszej części zajęć była pogadanka o roślinach ich właściwościach, potrzebach oraz ich zdolnościach. Potwierdzeniem słów był fragment filmu znakomitego przyrodnika Sir Davida Attenborough Prywatne życie roślin. Dzieci dowiedziały, że roślina żyje w innej czasoprzestrzeni niż my i dlatego nie można jej oceniać tylko na podstawie naszych, ludzkich kryteriów bo wtedy nie dowiemy się o jej niesamowitych możliwościach. Ponadto najnowsze badania naukowe mogą wprowadzić w zdumienie gdyż rośliny nie tylko słyszą, widzą, poruszają się, ale mają najrozmaitsze strategie przetrwania i zdobywania nowych miejsc do zasiedlenia oraz się ...uczą. Tak i to jest ta niesamowita wiadomość, która może wiele zmienić w pojmowaniu świata roślin.

W drugiej części zajęć dzieci składały, z wcześniej przygotowanych elementów, mniszka lekarskiego. Przy okazji dowiedziały się o jego właściwościach leczniczych.