Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP w Miliczu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ekologiczną na Ekologiczne Wtorki.

Podczas spotkań będzie można uczestniczyć m.in.:

  • w pogadankach
  • w wykładach połączonych z prezentacjami
  • w zajęciach warsztatowych
  • w przygotowaniach naparów, wywarów czy toników z ziół Doliny Baryczy

Zajęcia będą odbywać w ostatni wtorek każdego miesiąca.

Pierwsze zajęcia odbędą się w najbliższy wtorek tj. 24.09.2019 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w godzinach od 16:00 do 20:00.

Czekamy!
Tel. kontaktowy: 71-38-40-237