Ziołolecznictwo to ogólna nazwa dla terapii prowadzonych za pomocą ziół. Jest to metoda, którą można wykorzystywać samodzielnie w domowym zaciszu, pamiętając, że niektóre zioła wykazują silne działanie, które w nadmiarze mogą zagrażać zdrowiu.

Początki ziołolecznictwa sięgają człowieka pierwotnego, który uczył się funkcjonować podglądając naturę. Obserwując zwierzęta poznawał działanie roślin i zaczął je wykorzystywać w stanach chorobowych. Człowiek nauczył się też unikać roślin zawierających substancje toksyczne. Najstarsze udowodnione ślady stosowania ziół pojawiają się już w dokumentach babilońskich i asyryjskich, ale rozpowszechnieniu ziołolecznictwa w Europie największe znaczenie miał Egipt.

Bardzo wiele do rozwoju ziołolecznictwa wnieśli także Grecy. Szczególnie zasłużeni to Hipokrates i Pliniusz Starszy oraz Galen, który wprowadził podział leków naturalnych na napary, odwary, mazidła i nalewki oraz zapoczątkował funkcjonujące jeszcze niedawno laboratoria galenowe.

Substancje pozyskiwane z roślin stanowiły podstawę farmakologii aż do wynalezienia leków syntetycznych w latach 30-tych ubiegłego wieku.

To i jeszcze wiele innych informacji wysłuchały dzieci ze szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2020 r. Po pogadance i prezentacji o historii ziołolecznictwa dzieci zapoznały się z budową morfologiczną mniszka lekarskiego i wykonały prace plastyczną pt. "Mniszek lekarski".

W zajęciach brały udział dzieci z klas: IV A , IV B i IV S wraz ze swoimi wychowawcami.