Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B, 56 - 300 Milicz
strona: www.pceipp.pl, e-mail: cee (at) pceipp.pl
tel. +48 71 384 02 37 lub kom. +48 501 741 941