Centrum Edukacji Ekologicznej działające w strukturze Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno Pedagogicznego powstało w 2013 roku.


Centrum posiada 90-metrową salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, nowoczesną pracownię przyrodniczą, a także 3 toalety oraz zaplecze kuchenno-szatniowe i korytarz z "recepcją"

 

Do głównych zadań CEE należy: promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu Milickiego.