Wychowankowie SOS-W w Miliczu brali udział w warsztatach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, podczas których uczniowie oglądali preparaty roślin i tkanek zwierząt pod mikroskopem, a następnie uczestniczyli w seansie filmowych pt.  "Początki życia na Ziemi". Dzieciaki oceniły zajęcia jako bardzo interesujące i ciekawe.