Spotkanie dla nauczycieli odbywających staż na nauczyciela mianowanego odbędzie się o godz. 14.30 w dniu 17.01.2019 r. w I LO im. Armii Krajowej w Miliczu w sali PO (2 piętro).

Tematyka spotkania:

  • przypomnienie zapisów aktów prawnych, regulujących uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
  • zasady dotyczące sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Prowadzący: Anna Waleńska

15 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im Juliusza Słowackiego w Sułowie odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej - „Ten świat nie zginie dzięki nam - Z Kresów rodem”, przygotowany przez panią Agnieszkę Sadownik. Konkurs był częścią działań promujących akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z trzech szkół powiatu milickiego: Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Miliczu, Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie.

Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:
I miejsce: Miłosz Sip
II miejsce: Maciej Soliński
III miejsce: Maciej Kowalski

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli odbędą się 16 marca o godzinie 16.30 w PCEiPP w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 4B. W trakcie warsztatów będą rozwiązywane problemy wychowawcze, z którymi nauczyciele mają najwięcej kłopotów. Zajęcia poprowadzi psycholog, psychoterapeuta Joanna Vogt. Zapisy na zajęcia w sekretariacie PCEiPP pod nr telefonu: +48 71 384 02 37. Ilość miejsc ograniczona.

Oferta warsztatów Centrum Metodycznego przy PCEiPP w Miliczu, skierowana jest TYLKO DO NAUCZYCIELI zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Milickiego.

UWAGA! Informujemy, iż lista uczestników warsztatów została już zamknięta.

I Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Patriotycznej odbył się 13 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Miliczu. Organizatorem była szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, którą reprezentowali Iwona Krzyżaniak oraz Bożena Lech. Uczestniczyło 20 osób z sześciu szkół podstawowych: SP Wróbliniec, SP Pakosławsko, SP Wziąchowo Wielkie, SP Dunkowa, SP 2 Milicz, SP Sułów. W komisji konkursowej pracowali Piotr Lech, Ryszard Lech, Dariusz Duszyński.

Nagrodzeni uczniowie:

  • I miejsce – Julia Małecka, SP 2 Milicz, A. Oppman „Orlątko”
  • II miejsce – Laura Goldman, SP 2 Milicz, K. K. Baczyński „Elegia o chłopcu polskim”
  • III miejsce – Marcin Miszkiewicz, SP Wróbliniec, Z. Herbert „Wilki”

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbędzie się 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 14.20 w I LO im. AK w Miliczu w gabinecie PO (II piętro).

Tematyka szkolenia:

  • postępowanie w przypadku omdlenia
  • schemat postępowania podczas ratowania poszkodowanego z utratą przytomności
  • postępowanie podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej dorosłego
  • postępowanie podczas ataku epilepsji

Prowadzący: Anna Waleńska